Hasiera » Proiektuak

Ortuella BHI proiektu honetan parte hartzeko arrazoiak hurrengoak dira:

Ikerketa ugariek erakusten dutenez, baliabideek irakaskuntzan duten garrantzia eta inpaktua mugatua da. Izan ere, baliabideak izatea beharrezko baldintza da, baina ez nahikoa, emaitzen hobekuntza ahalbidetzeko, eta hori horrela, beharrezkoa izango da  alderdi batzuei begiratzea. Ezin da ahaztu gizartean izandako aldaketa eta aurrerabideek hezkuntzaren ikuspegia zabaldu dutela, eta hori horrela, hezkuntza formala ez da orain ikaskuntzaren hezkuntza‐alor edo ‐esparru bakarra, eta horrenbestez, espazioaren eta eskola‐denboraren kontzeptua iraskastorduetik haratago doa. Izan ere, hezkuntza‐plataforma digitalen bidez, ikasgela kanpoaldera zabaltzen da eta ikasleek eta haien familiek edozein unetan izan ditzakete baliabide gehiago, eskolara bertaratzearen mende soilik zertan egon gabe. Era berean, ikasleak bere bizitza ikastetxetik kanpo garatzen duen ingurunea garrantzitsua da ikaslearen sozializazioaren eta ikaskuntzaren garaian. Ikaslearen garapen integralean ikastetxeak bete behar duen funtzioa berriz aztertzea eskatzen du horrek guztiak.

Ikastetxe efizientearen ikuspegitik beharrezkoa da eskola‐komunitatearen ikuspegi integrala izatea, komunitatea osatzen duten pertsona guztiak arrakastaren sustatzaile bihurtzeko. Izan ere, ulertu behar da guzti‐guztiak hobekuntzarako faktore potentzialak direla, eta, sektore bakoitzak bere funtzioak betetzen baditu ere, proiektu erkide batek gidatu behar ditu guztiak ere.

Antolamendu akademikoa gaur egun mugatzen duten alderdietako asko (indarreko ordutegia eta eskola‐egutegia, irakas‐eskolen iraupena, espazio eta baliabideen erabilera, eta abar) denborak aurrera iraun dute aldaketa handirik izan gabe. Antolamendu‐eredu berriak esperimentatzea lagungarria izan daiteke ikasleen emaitzak hobetzeko.

Honako hauek dira proiektu honekin lortu nahi diren helburu nagusiak:

 • Ikastetxeen kalitatea handitzea, autonomia indartuz urratzeko bikaintasunerako bidea.
 • Eskola‐denboren eredu berriak erabili eta ebaluatzea.
 • Ikastetxeen ekitatea hobetzen laguntzea, eta horretarako, jardueren eskaintza bat egitea. Eskaintza horrek ez die kostu gehigarririk eragin behar familiei eta ez du ikastetxearen egungo zerbitzu‐eskaintza desagerrarazi behar. Eskaintza horrek ekarpen bat egin behar du ikasle guztiek hezkuntza‐arrakastaren bidea urra dezaten.
 • Ikasleek, eskola‐orduetatik kanpo, konpetentziak eskura ditzaten bultzatzea.
 • Emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.
 • Euskeraren erabilera bultzatzea eskola orduz kanpo.
 • Ikasleen autonomia lantzea.

 

SARE HEZKUNTZA PROIEKTUA

 

Ikastetxe honek  IKT-en TARTEKO heldutasun maila lortu du.

Urte honetan IKT-en heldutasun maila AURRERATURA hurbiltzeko pausuak emango dira eta helburuak hurrengoak izango dira:

 • Ikastetxeko irakasle eta beste langileen formakuntzarekin jarraitu.
 • Googleren aplikazio desberdinak erabili ikasleek eta irakasleek.
 • Web orrialdea erabili komunikazio bide garrantzitsu bezala.
 • Gmaileko @ortuellabhi.net domeinua erabiltzea estamentu guztiak.

Proiektu honen helburua ikasleriak Multimedia-konpetentzia eskuratzea da. Multimedia-konpetentzia hori eskuratu ahal izateko (euskarri analogikoetan eta digitaletan) beharrezkoa da baliabide digitalak (metodologikoak, instrumentalak,...) normalizaturik egotea irakatsi eta ikasteko prozesuetan eta egoeretan, diziplina-arlo guzti-guztietan. Helburua da IKTak ikasgelen egunerokoan infiltratzea eta beren aukera berritzaileak txertatzea, hala nola gertatzen den egungo gizartean, non egunetik egunera zabalduago dauden.

IKTak integratu eta curriculumean sartzeko, eta konpetentzia digitala curriculumean garatzeko, hiru ikuspuntu osagarri erabili eta mailaka ezarriko dira: konpetentzia digitala, jakintza-arlo gisa (IKTez ikastea); konpetentzia digitala, curriculum-arloetako eduki didaktiko multimediekin jarduteko (IKTetatik ikastea); konpetentzia digitala, ikaskuntzarako eta jakintza eraikitzeko tresna gisa (IKTekin ikastea).

 • Informazio gehigarria:

IKT ikastetxe eredua

 HIZKUNTZA NORMALKUNTZA

Aurreko ikasturteetan euskararen egoeraz egindako hausnarketek zehaztu zituzten Hizkuntza Normalkuntza Proiektua egiteko. Ulibarri programaz baliatuz, gure ikastetxeko hizkuntz diagnostikoa egin zen eta, OOGko kideen laguntzari esker, hurrengo lau urteetarako helburuak finkatu ziren. Hezkuntza Sailak onartuta, 2007-2008 ikasturtean proiektua abiarazi zen. Institutuko errealitatea ikusita, normalizazio xede nagusiak honako hauek dira:

 • Euskara izatea ohiko komunikazio-hizkuntza, bereziki irakasleen artean, irakasle eta gainontzeko langile euskaldunen artean eta irakasle-ikasle harremanetan.
 • Euskarak berak transmititzen duen kultur munduan murgildu ikastetxea eta bertoko estamentuak.
 • Euskararekiko jarrera positiboak guztiongan indartu.

Aipatutako xedeak betetzeko asmoz, hainbat ekimen antolatzen dira ikasturtean zehar. 

                                       AGENDA 2030

Egungo gizartea alderdi sozialean zein ingurumenean ondorio kezkagarriak ari da sortzen, hala nola, negutegi efektua, kutsadura, baliabideen erabilera desegokia, hondakinak gehitzea, kutsadura akustikoa, herrien arteko desberdintasunen handitzea, krisi humanitarioen areagotzea …

Ikastetxeak gizartearen eta ingurumenaren premiei erantzun nahi die, horregatik ikasleei ezagutzak eta gaitasunak lortzeko aukera emango die, ingurunea ulertu, esku hartzeko eta ingurumenaren hobekuntzarako konpromisozko jarrerak eta baloreak sustatuz. Horregatik, aurtengo kurtsoan ere Eskolako agenda 21 programaren garapenarekin jarraituko dugu ikastetxean.

Aurreko ikasturteetan landutako gaiei (jasangarritasuna, elikadura osasuntsua, birziklapena, energia, zarata … ) jarraitasuna emateaz gain KLIMA ALDAKETAK dakartzan arazoak aztertu eta konponbidea bilatzen saiatuko gara.

Ikasturte honetan ere,  Ortuellako Udalak bere bidea egiten jarraituko du Tokiko Agenda 21n eta hor badira elkarrekin egiten ditugun lanak eta horiei berriro ere eutsiko diegu.

2019-2020 ikasturtean, aipatu dugun moduan, landuko den gaia KLIMA ALDAKETA dela gogora ekarri nahi dugu, bertan munduko mugimendua jarraituz, MEATZALDEA FOR FUTURE! izenarekin.

 

Halere, ikasturte honetan ondokoak lantzen segituko dugu:

 1. Kontsumo energetikoa jaisten ahalegindu, ohitura onak gogora ekarriz.
 2. Ahal den neurrian uraren kontsumoa jaitsi.
 3. Paperaren erabilera murriztu.
 4. Hondakinak murriztu, ahal den gehiena birziklatuz, plastikoak batez ere.
 5. Elikadura jasangarria eta osasuntsua sustatu.
 6. Zarataren murrizketa, kutsadura akustikoa.

 

Aipatutakoak aurrera eramateko, ekintza zehatzak proposatzen ditugu:

 

 1. Iturrietan bridak konprobatu eta jarri, ur kontsumoa murrizteko.
 2. Uraren kontsumo egokia gogoratzen duten kartelak ipini.
 3. Eskolan erabiltzen den paperaren bilketa antolatu eta egin.
 4. Argien pultsadoreetan kontsumoa murriztea gogora ekarriko duten errotuluak jarri.
 5. Hamaiketako osasuntsuak egin ikastetxean.
 6. Ikastetxeko ortua lantzen jarraitu eta, horrekin batera, konposta ere bai (Gela Egonkorra eta arreta bereziko ikasleak).
 7. Inguruko ekoizleak bisitatu.
 8. Udalarekin harremanak indartu, herrian egiten diren ekimenen berri izateko eta baita ikasleek proposamenak egin ditzaten.
 9. Plastikoen erabil bakarrekoa murriztea.

 

Nola lagundu etxetik?

 

Zuen seme-alabak kontzientziatu gai hauetan jarrera kritikoa eta arduratsua izan dezaten eta edozein ekarpen egitera animatuz.

 

Zuen partaidetasuna ere behar dugu, anima zaitezte!

Programaren helburua da eskola-arrakastako indizeak hobetzea, eta, horretarako, hauek egin nahi dira: Laguntza eta bitartekoak eman ikasleei, batit bat ingurune físico edo estimulu egokirik ez duteneei, denbora osagarri bat erabil dezaten beren eskolako atzerapenari aurre egiteko edo hura prebenitzeko.
 • Oinarrizko gaitasunen garapena hobetzea; batit bat, irakurketa, gai instrumentalak, lanaren antolaketa eta ikaste-ohituren eskurapena.
 • Ikasleek beren gaitasunei buruz dituzten itxaropenak eta ikastetxeak ikasleei buruz dituenak hobetzea
 • Familien eta ikastetxeen arteko harremana hobetzea.
Programa honetako jarduerek ikastetxeak aniztasunari erantzuteko egiten dituen jarduera orokorren parte izan behar dute. Ikastetxe osoaren proiektua da, zuzendaritza-taldearen lidergopean eta orientatzaileak koordinatuta. Laguntza horren egitekoa da ikasleei laguntza indibiduala eta kolektiboa ematea, beren eskolako lanetan sortzen zaizkien  zailtasunak gaindi ditzaten. Berariaz, ikasleari laguntza emango zaio:
 • Eskolen eguneroko martxan eguneratzeko eta,beharrezkoa bada, geroko eduki batzuk prestatzeko.
 • Ikaskuntza instrumentala hobetzeko
 • Eskolako lanaren plangintza planifikatu eta ordenatzeko, eta modu eraginkorrean ikasteko ohiturak eta teknikak indartzeko.
Eskolan izan ditzakeen gatazkak behar bezala konpontzeko.
Hezkuntza Berariaz  Sendotzeko Programak  (HBSP)  hezkuntzazko erantzun egoki eta bikaintasunezko bat eman nahi die gizartean aukera gutxiago dituzten ikasleei, edo DBHren aurretiko zikloetako gaitasunak bereganatu ez dituzten ikasleei, beren ohiko estola-ingurunean derrigorrezko ikasketetako helburuak lortzen laguntzeko. Orobat, eskolara moldatzen ez diren ikasleei harrera eta moldatze prozesuak eskaintzeko asmoa du, hezkuntza-sisteman beren beharrizanetara egokitutako erantzun bat aurki dezaten.   HBSPk  ikastetxe osoari eragiten dion proiektu bat da eta ikasleen aniztasunari erantzuteko plangintza bateratu eta oso baten baitan txertatzen da. Eskola inklusiboaren proposamenetan oinarrituta., ohiko ikasgelaren barrurako disenatzen ditu erantzunak, antolamendu eta metodología aldaketak ekarriko dituztenak. Gauzak horrela, garrantzia berezia hartzen du ikasle horiei beren berezko taldearen barruan, honako neurri hauetan oinarrituta: plan pertsonalizatuak, bana-banakako tutoretzak eta pedagogia-kontratuak.   Ikaskuntza hobetzeko estrategia inklusiboak erabiltzen ditugu, egoera berean daudenen artean eta pertsona helduekin harremanak izatea bultzatuko dituztenak, adibidez:
 • Ikasgela batean bi irakasle egotea, talde elkarreragileak, solasaldiak eta talde-lana.
 • Teknologi berriak sarriago eta hobeto erabiltzea
 • Ikasleentzat esanahia duten testuingurutan kokaturiko zereginak  egitea.